Khóa học quá hay

Khóa học rất hay, mặc dù mình đã đi làm nhiều năm, nhưng kiến thức tổng quát và dễ hiểu, biết được sự mối quan hệ của báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán, dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể căn cứ tách chi phí và tính toán được dòng tiền nằm ở đâu trên báo cáo kết quả kinh doanh. Cám ơn cô giáo rất nhiều. E sẽ là fan luôn học các khóa của cô.

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *