Events

Sự kiện tại HssLink

Sự kiện đang diễn ra

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - BƯỚC TIẾP TƯƠNG LAI

HssLink được thành lập bởi các chuyên gia ngành Tài chính kế toán với các vị trí Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng trên 15 năm kinh nghiệm trong những tập đoàn quy mô tối thiểu 1000 nhân viên. Chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn có được những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán – Quản trị để bạn có thể quản trị công việc một cách hiệu quả nhất.

Sự kiện sắp diễn ra

HssLink được thành lập bởi các chuyên gia ngành Tài chính kế toán với các vị trí Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng trên 15 năm kinh nghiệm trong những tập đoàn quy mô tối thiểu 1000 nhân viên. Chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn có được những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán – Quản trị để bạn có thể quản trị công việc một cách hiệu quả nhất.

Sự kiện sắp diễn ra

HssLink được thành lập bởi các chuyên gia ngành Tài chính kế toán với các vị trí Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng trên 15 năm kinh nghiệm trong những tập đoàn quy mô tối thiểu 1000 nhân viên. Chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn có được những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán – Quản trị để bạn có thể quản trị công việc một cách hiệu quả nhất.

Câu hỏi từ các sự kiện

1. Bạn thường tổ chức các Event gì?

HSSLINK thường xuyên tổ chức các sự kiện online qua zoom về các lĩnh vực: Tài chính - Kế toán - Quản trị Doanh nghiệp cho Giám đốc điều hành (CEO), Kế toán, Startup và các bạn quan tâm về các lĩnh vực này.

2. Sự kiện tổ chức có thu phí không?

Hiện tại, tất cả các sự kiện HSSLINK tổ chức đều miễn phí.

3. Những ai nên tham gia sự kiện này?

HSSLINK tổ chức sự kiện cho Giám đốc (CEO), các startup, Các bạn Kế toán, các bạn sinh viên và những ai quan tâm đến chủ đề hoặc lĩnh vực do HSSLINK tổ chức.

4. Đăng ký ở đâu để tham gia sự kiện?

Bạn có thể vào trực tiếp từng sự kiện để đăng ký, hoặc gửi thông tin tại mục đăng ký. HSSLINK sẽ phản hồi lại thông tin cho bạn.

5. Thời gian tổ chức sự kiện bao lâu?

Thời gian tổ chức sự kiện HSSLINK sẽ công bố thông tin trên từng sự kiện.

Bài viết Kiến thức