Lịch khai giảng

KHÓA HỌC
KHAI GIẢNG
GIẢNG VIÊN
ĐỊA CHỈ
ĐĂNG KÝ
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp + thuế
16/03/21 19h-21h Thứ 3,5
Hương Susan
Học online qua Zoom
Đăng ký
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp + thuế
24/03/21 19h-21h Thứ 4, 6
Hương Susan
Học online qua Zoom
Đăng ký
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp +Thuế
29/03/21 8h-10h sáng Thứ 4,6
Hương Susan
Học online qua zoom
Đăng ký
Khóa học thực hành kế toán quản trị từ A-Z
21/03/20 8h-12h Chủ nhật
Hương Susan
Học online qua Zoom
Đăng ký