Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Sau khi đã đăng ký tài khoản và thanh toán, bạn nhận được email hệ thống báo xác nhận thanh toán thành công thì lúc này bạn đã có thể truy cập vào trang thành viên của HSS để bắt đầu học khóa học bạn đã đăng ký.

Hướng dẫn đăng nhập

Để đăng nhập vào trang thành viên, bạn có thể bấm vào link hướng dẫn trong email hoặc nhấp vào nút ĐĂNG NHẬP trên thanh Menu.

Cửa sổ đăng nhập hiện thị lên, bạn điền tên truy cập, mật khẩu mà bạn đã đăng ký vào ô. Nếu quên mật khẩu bạn có thể làm theo hướng dẫn này để khôi phục lại mật khẩu tài khoản.

Bấm và nút Ghi nhớ thông tin đăng nhập nếu như bạn dùng máy tính cá nhân của riêng bạn và không muốn nhập thông tin mỗi lần đăng nhập.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không nhớ rõ mật khẩu, chúng tôi khuyên bạn nên bấm vào nút quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn đe rkhooi phục lại mật khẩu bởi vì bạn chỉ được phép nhập sai tối đa 5 lần. Nếu vượt quá 5 lần sai, bạn sẽ bị tạm khóa lên đến 24 giờ vì lý do bảo mật.

Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ được chuyển đến trang khóa học Online tại HSS. 

Hướng dẫn quản lý tài khoản

Tại giao diện sau khi đăng nhập, để quản lý tài khoản bạn hãy bấm vào mục QUẢN LÝ TÀI KHOẢN trên thanh menu 

Tại đây có các Tab chức năng:

Tổng quan và hướng dẫn: Giới thiệu và hướng dẫn bạn 

Vào học: Quay lại trang học tập các khóa học Online tại HSS

Thông tin cá nhân: Thay đổi thông tin tài khoản bao gồm trên truy cập, mật khẩu, email, tên và cập nhật ảnh đại diện

Các khóa học: Để đăng ký thêm khóa học khác của HSS

Trạng thái khóa học đăng ký: Cho bạn biết tình trạng khóa học đã đăng ký có được kích hoạt chưa

Thanh toán: Liệt kê các thanh toán trong lịch sử của bạn

Thẻ thanh viên: Hiển thị thẻ học viên của bạn tại HSS

Trợ giúp: Thông tin hỗ trợ bạn

Đăng xuất: Thoát khỏi tài khoản