Tư vấn Quản trị - Tài chính Doanh nghiệp

CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP LUÔN ĐỐI MẶT

RỦI RO TÀI CHÍNH

Rủi ro thị trường

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro hoạt động

cÔNG CỤ QUẢN TRỊ

Chưa có chỉ tiêu đo lường KPI tài chính

Chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh chưa có

Chỉ số quản lý hiệu suất sản xuất chưa phù hợp

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Lãi giả lỗ thật

Không biết lỗ hổng chi phí ở đâu để đưa ra quyết định ngân sách

Kế hoạch tài chính chưa sát thực tế

HỆ THỐNG, QUY TRÌNH

Quy trình rời rạc, lỗ hỗng kiểm soát tài chính

Bộ phân phòng ban liên kết rời rạc trong công việc

“HssLink cam kết đồng hành cùng Doanh nghiệp.
‘Kết nối - Đào tạo - Xây dựng’ một cách có logic, có quyết
định tài chính tốt sẽ làm tăng giá trị Doanh nghiệp.”

GIẢI PHÁP VÀ HIỆU QUẢ

QUẢN LÝ RỦI RO

Giảm thiểu thiệt hại về tài chính

Tối ưu hóa lợi nhuận

Đảm bảo hoạt động kinh doanh toàn diện

NỀN TẢNG CÔNG CỤ

Các công cụ tiền tệ, giá cả định mức … các công cụ tài chính liên quan đến DN

Đòn bẩy kinh tế

Phân tích tài chính

KHẮC PHỤC TÀI CHÍNH

Tối ưu chi phí

Quản trị nội bộ chặt chẽ

Kế hoạch tài chính chi tiết

Kế hoạch phục hồi doanh nghiệp

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH 

Có định chế, các quy tắc quản lý DN và quản lý tài chính

Hệ thống thông tin kinh tế - tài chính

HIỆU QUẢ THỰC TẾ

Tiết kiệm chi phí
90%

Giảm thiểu sai sót
95%

Tính năng suất công việc
85%

Tư vấn Quản trị - Tài chính Doanh nghiệp

Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành, quản trị sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả. Chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh sơ sài. Dòng tiền vào chưa đủ cung cấp dòng tiền ra, Việc lập kế hoạch dòng tiền rất khó khăn ... Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể . Chính vì thấu hiểu điều này, HssLink luôn tự hào mang đến giải pháp và thực hiện hệ thống Quản trị - Tài chính - Kế toán chuyên biệt dành riêng cho các Doanh nghiệp.

QUY TRÌNH TƯ VẤN

 • 1
  Khảo sát Doanh nghiệp
 • 2
  Tư vấn giải pháp - Thống nhất giải pháp 
 • 3
  Triển khai và thực thi dự án
 • 4
  Nghiệm thu dự án

Bài viết phổ biến

Tài chính Doanh nghiệp là gì

Giả sử bạn muốn thành lập doanh nghiệp sản xuất may quần Jean. Để hoạt động kinh doanh cần phải thuê quản lý mua hàng, nguyên vật liệu, nhân công để sản xuất sản phẩm và bộ phận bán sản phẩm quần Jean.

Chỉ tiêu đo lường thanh khoản?

Trong phân tích báo cáo tài chính, tỷ số đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn là cung cấp thông tin về thanh khoản của một công ty và những tỷ số này đôi khi được gọi là đo lường khả năng thanh khoản.

Hướng dẫn phân tích Báo cáo tài chính?

Mục đích của nhà phân tích tài chính là đo lường chính xác khả năng sinh lợi và tình hình tài chính của một Công ty. Vì vậy cần phải thực hiện phân tích râu rộng Báo cáo tài chính.

Hướng dẫn phân tích Báo cáo tài chính?

Mục đích của nhà phân tích tài chính là đo lường chính xác khả năng sinh lợi và tình hình tài chính của một Công ty. Vì vậy cần phải thực hiện phân tích râu rộng Báo cáo tài chính.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ chưa?

Để lại email để nhận Profile Công ty