Hướng dẫn tham gia khóa học

Sau khi bạn đã đăng ký khóa học và đã chuyển khoản thanh toán, hệ thống báo email xác nhận bạn đã thanh toán thành công thì lúc này bạn đã có thể truy cập vào trang khóa học của HSS để học khóa học mà bạn đã đăng ký trước đó.

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào trang thành viên.  Để đăng nhập bạn hãy bấm vào nút ĐĂNG NHẬP trên thanh menu và nhập thông tin tài khoản đã đăng ký vào

Hệ thống chuyển bạn đến trang thành viên, bao gồm tất cả các khóa học Online tại HSS. Tuy nhiên bạn sẽ chỉ được xem nội dung của khóa học mà bạn đã đăng ký và thanh toán thôi. Để học khóa học nào bạn hãy bấm vào nút "Vào học" của khóa học đó

Tại trang khóa học bạn sẽ nhìn thấy phần giới thiệu khóa học nơi mà giảng viên sẽ đưa ra những lưu ý cho bạn, bạn nên đọc trước khi bấm vào nút Bắt đầu học. Bạn cũng có thể bấm vào bất kỳ module hoặc lessons nào mà bạn đang cần học trước.